Sidebar
Menu
Stacks Image 3743
Stacks Image 3744
Stacks Image 3745
STAFF:
Original Story:  GAINAX, KAZUKI NAKASHIMA
Director:  HIROYUKI IMAISHI
Screenplay:  KAZUKI NAKASHIMA
Character Design:  ATSUSHI NISHIGORI
Mecha Design:  YOU YOSHINARI
Art Director:  YUKA HIRAMA (BIHOU)
Sound Director:  TOHRU NAKANO
Music:  TAKU IWASAKI
Director of Photography:  TOYONORI YAMADA
Color Design:  HARUMI TAKAHOSHI
Animation Production:  GAINAX
Produced by:  GURREN LAGANN THE MOVIE PRODUCTION COMMITTEE
CAST:
Simon:  TETSUYA KAKIHARA
Kamina:  KATSUYUKI KONISHI
Yoko:  MARINA INOUE
Nia:  YUKARI FUKUI
Boota:  SHIZUKA ITOH
Rossiu:  MITSUKI SAIGA
Viral:  NOBUYUKI HIYAMA
Stacks Image 3746
Stacks Image 3747
Stacks Image 3748